Til konferencen er der mulighed for at præsentere en poster, som formidler et spændende kommunikationsprojekt, du/I arbejder med. Der vil blive afholdt en postersession og derudover udvælges et antal posters til et kort pitch på konferencens scene.

Abstracts mailes inden d. 1. maj 2022 til connie.timmermann@rsyd.dk.

Se kritierierne for henholdsvist abstracts og posters.