Download en PDF af workshop-oversigten inkl. fotos af facilitatorerne

 
Dag 1 - Onsdag d. 3. juni 2020

WORKSHOPS – SESSION 1:

1A - Compassionate Listening
Workshoppen foregår på engelsk (max 30 deltagere)
James R. Doty, M.D., professor of neurosurgery, director of The Center for Compassion and Altruism Research and Education, Stanford University School of Medicine, USA
James Doty will discuss the Compassion Cultivation Training (CCT) program developed by CCARE using brief practices contained within the training to offer greater insights into being more mindful, more self-compassionate and, ultimately, a more compassion listener. He will use dialogue, conversation and group interaction to explain the principles that allow one to create an environment of psychological safety for patients and others that allows the body to heal itself.

1B - Oprindelig worskhop udgår og erstattes af 1F

1C - Hvad siger din indre GPS? (max 40 deltagere)
Mona Muusmann Petersen, kræftpatient, formand for Patient og Pårørenderåd, Vejle Sygehus
Lilli Sørensen, overlæge, Kvalitetsafdelingen, Sygehus Lillebælt
Hvordan sætter vi os selv i spil som patienter og behandlere i en helbredende kontekst. En workshop med et personligt og modigt fokus.

1D - Tro, håb og mening – improviseret teater om eksistentielle temaer for sundhedsprofessionelle (max 40 deltagere)
Henry Larsen, interaktionsforsker, lektor, Design og Kommunikation, SDU
Elisabeth Assing Hvidt, religionssociolog, adjunkt, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Preben Friis, teaterinstruktør
Hvad sker der, når sundhedsprofessionelle møder patienters tvivl i forhold til tro, håb og mening? Fra fire årlige kurser for praktiserende læger, samt flere andre workshops, er det blevet tydeligt for os, at det, der sker i mødet med patienten, når det kommer til eksistentielle temaer, er afhængig af den enkelte sundhedsprofessionelles egen viden og individuelle erfaringer. Dette står i modsætning til, hvordan behandling ofte forstås, nemlig som en fælles praksis udviklet på baggrund af retningslinjer.
Vi vil invitere deltagerne til at dele individuelle erfaringer og bidrage til at udvikle et sprog, der kan anvendes i opgaven med at møde patienter inden for det eksistentielle felt. Arbejdsmetoden vil være improviseret teater, hvor vi spiller møder mellem sundhedsprofessionelle og patienter, afvekslet af dialog og interaktion med workshop-deltagerne.

1E – Kroppens sprog i sundhedsprofessionel praksis – om egenkontakt, kommunikation og lederskab (max 30 deltagere)
Helle Winther, lektor, ph.d. i bevægelsespsykologi og dans ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
Kroppens sprog har betydning for nærvær, kontakt og lederskab i sundhedsprofessionel praksis. For kroppen kommunikerer altid. Derfor er den professionelles kontakt til egen krop også vigtig for et resonant og tillidsvækkende møde med patienten. Her er den professionelles evne til at se, læse og mærke patientens kropslige og følelsesmættede sprog også af stor betydning for patientens oplevelse af at blive mødt.
Foredragsworkshoppen udformer sig som et kalejdoskop af forskningsbaseret teori, kropslige øvelser refleksion og kollegial dialog.

1F - ”Bliv bedre til at kommunikere med patienten – hvad kan du selv gøre? Kik i værktøjskassen”
Grethe Harbo, tidligere overlæge og praktiserende speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, indehaver af Lægens Stol. 
Går du ind i mellem hjem fra arbejde og er i tvivl om dit budskab er blevet hørt og forstået af en af dagens patienter? På denne workshop skal vi arbejde hands-on med din patientkommunikation og hvordan du kan blive endnu bedre til at møde patienten og de pårørende mere i øjenhøjde.
Vi ser på hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan gøre vores kommunikation mere målrettet og sætte os mere i modtagerens sted, så vi ved at vores budskab forstås i højere grad af patienten. Også når vi har travlt.
Gennem øvelser skal vi ind på;
- Hvad er vores intentioner i samtalen, og hvordan kan vi være sikre på det, der er vigtigt modtages af patienten, sådan som vi ønsker det.
- Hvordan kan vi være sikre på, at det der fylder mest for patienten også kommer frem i dialogen? Vi arbejder med den verbale og non-verbale kommunikation og hvad sker der i rummet.
- Er vi nærværende, og berøres vi?
Læs hele workshopbeskrivelsen i PDF-filen, som kan downloades øverst på siden.


WORKSHOPS – SESSION 2

2A - Skills Building – Doing the HOPE Note to Enhance Healing
Workshoppen foregår på engelsk (max 60 deltagere)
Wayne B. Jonas, M.D. and executive director of Samueli Integrative Health Programs, USA
This workshop is a follow on from my keynote talk on “How Healing Works” done previously in the conference. In this workshop, I will teach a simple, systematic approach for doing integrative health in practice called the HOPE (Healing Oriented Practices and Environments) Note. At the end of the workshop participants will know how to access and use some simple tools to help patients tap into their inherent healing capacity. By adding these simple questions and tools to your office practice, you can quickly move toward more patient-centered, integrative healthcare and enhance your patients healing for any chronic disease.

2B - Samtalen med fokus på resonans-relationen (max 30 deltagere)
Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i coachingpsykologi ved Københavns Universitet
Den tyske sociolog Hartmut Rosa siger følgende i sin nyeste bog ’Resonans’: Hvis accelerationen er problemet så ligger løsningen i resonansen. Reinhard Stelter vil overføre denne forståelse til dialogrelationen. Forskning inden for professionelle dialoger (som fx psykoterapi og coaching) peger i stigende grad på relationen og samtalealliancen som afgørende for klientens udviklingsmuligheder og samtalens positive indvirkning. Denne workshop vil sætte fokus på og give en dybere forståelse af de særlige aspekter ved relationsopbygning som Reinhard Stelter fik lejlighed til kort at skitsere i sit foredrag.

2C - Naturens helbredende kræfter – Naturterapi og naturrekreation (max 60 deltagere)
Simon Høegmark, ph.d. studerende ved Institut for Psykologi, SDU
Workshoppen har fokus på, hvordan man kan bruge naturen til at styrke det mentale overskud og ifm. fysiske sygdomme. Man kommer til at opleve teorierne i praksis. I skal på en sanselig rejse ind i naturen og mærke, hvordan naturen åbner sig op og bidrager til indre ro og restitution, hvilket er sundhedsfremmende. I kommer til at mærke den direkte og den spontane opmærksomhed i sammenspil med naturen.

2D - Mere opmærksomhed, fokus og nærvær i samarbejdet med patienter, pårørende og kolleger (max 40 deltagere)
Anette Nissen Sørensen, oversygeplejerske, Hjerteafdelingen, Sygehus Lillebælt
Charlotte Gad Tousig, klinisk uddannelses- og læringsspecialist, Hjerteafdelingen, Sygehus Lillebælt
Alice Kjeldsen, sygeplejerske, MHH, qualified MBSR underviser(Mindfulness Baseret Stressreduktion)
Hjerteafdelingen på Sygehus Lillebælt har arbejdet med evidensbaseret mindfulness forløb, som metode til proaktivt at skabe mulighed for at træne og understøtte medarbejdernes evne til opmærksomhed, fokus og nærvær til gavn for både patienten og medarbejderne.
For i en hverdag præget af hurtige forløb og mange omskiftelige opgaver, udfordres evnen til at bevare opmærksomhed, fokus og nærvær let, og dette kan påvirke patienternes forløb og de sundhedsprofessionelles trivsel i en dårlig retning.
Samtidig efterspørger patienter og pårørende/brugere af sundhedsvæsnet nærværende og imødekommende sundhedsprofessionelle, som formår at se dem som hele mennesker, give en oplevelse af opmærksomhed og interesse for deres individuelle problemer og samtidig håndtere deres sygdomme og symptomer med høj faglighed og sikkerhed. Den politiske dagsorden er at sætte ”patienten først”, og en pleje og behandling der bygger på at se og inddrage det enkelte menneskes særlige behov, ønsker og præferencer. Patientcentreret opmærksomhed beskrives som central for helbredelse og tilfredshed.
På workshoppen får du mulighed for, at høre mere om forløbet og du får selv mulighed for at afprøve nogle af mindfulness øvelserne.

2E - Sårbare møder – at bruge sig selv som menneske, som en del af éns faglighed (max 40 deltagere)
Trine A. Gregersen, ph.d. stud., cand.cur., Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt, SDU
Connie Timmermann, cand.cur., adjunkt, Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt, SDU
På workshoppen arbejder vi med sundhedsprofessionelles oplevelser af sårbarhed, og hvordan vi kan blive bedre til at give hinanden kollegial feedback på dette.
Det kan være svært at få talt om det, som opleves som svært og sårbart. Ofte har vi som sundhedsprofessionelle hverken sprog eller kultur for, at tale om eller dele vores sårbarhed. Men at bruge sig selv som et helt menneske i mødet med patienter og pårørende er afgørende for en person-centreret kommunikation.
Konkret tager vi i workshoppen afsæt i forskellige narrative øvelser, hvor du bla. skal nedskrive og dele dine oplevelser og fortællinger fra praksis.

 

Dag 2 - Torsdag d. 3. juni 2020

WORKSHOPS – SESSION 3

3A - Hvordan evaluerer vi kontekstens betydning for helbredelse? En indføring i ’realist evaluation’
Workshoppen foregår på norsk (max 40 deltagere)
Aslak Steinsbekk, professor i medicinske atferdsfag og helsetjenesteforskning, Trondheim, Norge
Medisinsk forskning bygger på et naturvitenskapelig paradigme, hvor målet er å framskaffe objektiv kunnskap. Dette er viktig i mange sammenhenger, og har styrt forskningen på hva som har betydning for helbredelse. En uheldig konsekvens har vært at fokuset på kontekst har vært relativt begrenset. Et rammeverk som kan brukes for å forene både fokuset på objektivitet, samtidig som det trekke rinn kontekst, er realist evaluation beskrevet av Pawson og Tilley. De har laget et rammeverk for å undersøke «Hva virker for hvem i hvilke kontekster?». Det vil bli gitt enn innføring til denne problemstillingen.

3B - Samtalen med fokus på resonans-relationen (max 30 deltagere)
Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i coachingpsykologi ved Københavns Universitet
Den tyske sociolog Hartmut Rosa siger følgende i sin nyeste bog ’Resonans’: Hvis accelerationen er problemet så ligger løsningen i resonansen. Reinhard Stelter vil overføre denne forståelse til dialogrelationen. Forskning inden for professionelle dialoger (som fx psykoterapi og coaching) peger i stigende grad på relationen og samtalealliancen som afgørende for klientens udviklingsmuligheder og samtalens positive indvirkning. Denne workshop vil sætte fokus på og give en dybere forståelse af de særlige aspekter ved relationsopbygning som Reinhard Stelter fik lejlighed til kort at skitsere i sit foredrag.

3C - Hvad siger din indre GPS? (max 40 deltagere)
Mona Muusmann Petersen, kræftpatient, formand for Patient og Pårørenderåd, Vejle Sygehus
Lilli Sørensen, overlæge, Kvalitetsafdelingen, Sygehus Lillebælt
Hvordan sætter vi os selv i spil som patienter og behandlere i en helbredende kontekst. En workshop med et personligt og modigt fokus.

3D - Mere opmærksomhed, fokus og nærvær i samarbejdet med patienter, pårørende og kolleger (max 40 deltagere)
Anette Nissen Sørensen, oversygeplejerske, Hjerteafdelingen, Sygehus Lillebælt
Charlotte Gad Tousig, klinisk uddannelses- og læringsspecialist, Hjerteafdelingen, Sygehus Lillebælt
Alice Kjeldsen, sygeplejerske, MHH, qualified MBSR underviser(Mindfulness Baseret Stressreduktion)
Hjerteafdelingen på Sygehus Lillebælt har arbejdet med evidensbaseret mindfulness forløb, som metode til proaktivt at skabe mulighed for at træne og understøtte medarbejdernes evne til opmærksomhed, fokus og nærvær til gavn for både patienten og medarbejderne.
For i en hverdag præget af hurtige forløb og mange omskiftelige opgaver, udfordres evnen til at bevare opmærksomhed, fokus og nærvær let, og dette kan påvirke patienternes forløb og de sundhedsprofessionelles trivsel i en dårlig retning.
Samtidig efterspørger patienter og pårørende/brugere af sundhedsvæsnet nærværende og imødekommende sundhedsprofessionelle, som formår at se dem som hele mennesker, give en oplevelse af opmærksomhed og interesse for deres individuelle problemer og samtidig håndtere deres sygdomme og symptomer med høj faglighed og sikkerhed. Den politiske dagsorden er at sætte ”patienten først”, og en pleje og behandling der bygger på at se og inddrage det enkelte menneskes særlige behov, ønsker og præferencer. Patientcentreret opmærksomhed beskrives som central for helbredelse og tilfredshed.
På workshoppen får du mulighed for, at høre mere om forløbet og du får selv mulighed for at afprøve nogle af mindfulness øvelserne.

3E - Sårbare møder – at bruge sig selv som menneske, som en del af éns faglighed (max 40 deltagere)
Trine A. Gregersen, ph.d. stud., cand.cur., Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt, SDU
Connie Timmermann, cand.cur., adjunkt, Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt, SDU
På workshoppen arbejder vi med sundhedsprofessionelles oplevelser af sårbarhed, og hvordan vi kan blive bedre til at give hinanden kollegial feedback på dette.
Det kan være svært at få talt om det, som opleves som svært og sårbart. Ofte har vi som sundhedsprofessionelle hverken sprog eller kultur for, at tale om eller dele vores sårbarhed. Men at bruge sig selv som et helt menneske i mødet med patienter og pårørende er afgørende for en person-centreret kommunikation.
Konkret tager vi i workshoppen afsæt i forskellige narrative øvelser, hvor du bla. skal nedskrive og dele dine oplevelser og fortællinger fra praksis.