Til konferencen er der mulighed for at præsentere en poster, som formidler et spændende kommunikationsprojekt, du/I arbejder med. Der vil blive afholdt en postersession og derudover udvælges et antal posters til et kort pitch på konferencens scene.

Abstracts mailes inden d. 1. december 2021 til connie.timmermann@rsyd.dk. Senest d. 15. december 2021 vil man modtage besked om, hvorvidt posteren er antaget.

Se kritierierne for henholdsvist abstracts og posters.