SLIDES FRA KONFERENCENS 1. DAG

Refleksioner på helbredelse
– dialog mellem Ole Hartling og Dorthe Crüger
Ingen slides

Sårbarhed? Det er noget vi giver til hinanden
v/Morten Sodemann, Professor, Indvandremedicinsk Klinik, OUH
Slides fra oplægget

Whole Person Care - from cure to an equal concern on the quality of life
v/ Tom Hutchinson, Professor and director of McGill Programs in Whole Person Care
Slides fra oplægget

Tag patientens historie alvorligt- ved at lytte til fortællingen og anerkende det sagte, skabes der muligheder  
v/ Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr. med.
Slides fra oplægget

Kommunikation og menneskehjernens ypperste kunst
Samtalens vigtigste redskab er evnen til at vise, man ved, hvem man sidder overfor
v/ Peter Lund Madsen, Læge, dr.med., psykiater og hjerneekspert
Ingen tilgængelige slides. Der henvises i stedet til Peter Lund Madsens hjemmeside

Kan tro flytte bjerge? Eller flytter bjerge troen?
Om forholdet mellem tro og helbred og hvordan den åndelige omsorg igen kan berige patientindsatsen
v/ Niels Christian Hvidt, professor, dr. theol.
Slides fra oplægget vil blive lagt ind på Niels Christian Hvidts hjemmeside

Whole Person Care - the wounded healer role
v/ Tom Hutchinson
Ingen slides

Integrating the art & science
Integrating the art & science of communication so clinicians develop their own style
v/ Peter Martin, Professor of Clinical Communication & End-of-Life Care
Slides fra oplægget

 

SLIDES FRA KONFERENCENS 2. DAG:
- slides fra de resterende workshops afventes

Betydningen af kroppens sprog i mødet med patienten v/ Mette Ørbæk
Slides fra workshoppen
Øvelser til styrkelse af kropsligt lederskab

Narrativ medicin - træning af empati
v/ Anders Juhl Rasmussen
Slides fra workshoppen